Islamic Quiz 13

Islamic Quiz 13 : Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rajioon Momin ye Dua kab padhta hai?

Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rajioon Momin ye Dua kab padhta hai?

Get Answer

Please Wait
Your Answer is loading

Sahih Jawab hai: option A. Musibat ki Ghadi me

Daleel :

۞ Allah Ta'ala Qurane Kareem me momino ki sifat ke bare me bayan karte hue farmata hai –

Wo Log ki jab unhey Koi Museebat aati hai tou kahte hai  Inna Lillahi Wa Inna Ilaihi Rajioon (hum tou Allah ke hain aur Hum Usi ki taraf Laut kar jaane waale hai.)
ye hi wo log hai jin par unke Rab ki taraf se Meharbaniyan hai aur Rehmat hai aur yahi log Hidayat paane wale hai.

   📕 Quran 2:155-157
   © Ummat-e-Nabi.com

© Ummat-e-Nabi.com.

Previous Post Next Post