Islamic Quiz 3

Islamic Quiz 3 : Aayatul Khursi Kounsi Surah ka Hissa Hain?

Aayatul Khursi Kounsi Surah ka Hissa Hain?

Get Answer $ads={1}

Please Wait
Your Answer is loading

Sahih Jawab hai: option B. Surah Al-Baqrah (02)

Daleel :

Aayatul Kursi Surah Baqrah ki 255 number ki Aayat kehlati hai.

Dekhe: https://hindiquran.in/ayatul-kursi-hindi/

© Ummat-e-Nabi.com.

Previous Post Next Post