Islamic Quiz 62

Islamic Quiz 62 : Wo kounsi Surah hai jo Musalmano ko Dajjal ke Fitne se bachane ke liye kaafi hai?

Wo kounsi Surah hai jo Musalmano ko Dajjal ke Fitne se bachane ke liye kaafi hai?

Get Answer

Please Wait
Your Answer is loading

Sahih Jawab hai: option B). Surah Kahf [18]

Daleel :

۞ Hadees: Abu Darda (R.A) se riwayat hai ke,
Allah ke Rasool (ﷺ) ne farmaya:

“Jisne Surah Kahf ki Pehli 10 Aayat ko yaad kar liya wo Fitna-e-Dajjal se mehfooz ho gaya.”

📕 Sahih Muslim 809 a

Allah Rabbul Izzat hum sabko kehne sunne se jyada amal ki taufik de.

© Quiz.Ummat-e-Nabi.com

Previous Post Next Post