Islamic Quiz 67

Islamic Quiz 67 : Zil-Hijjah ka Chand dekhne ke baad Qurbani ki Niyat rakhne wale ko Kya karne se Mana farmaya hai?

Zil-Hijjah ka Chand dekhne ke baad Qurbani ki Niyat rakhne wale ko Kya karne se Mana farmaya hai?

Get Answer

Please Wait
Your Answer is loading

Sahih Jawab hai: option B). Baal aur Nakhun Katna

Zil-Hijjah ka Chand dekhne ke baad Qurbani ki Niyat rakhne wale ko Baal aur Nakhun Katne se mana farmaya hai.

Daleel :

۞ Nabi (ﷺ) ka farmaan hai:

“Jab tum Zil-Hijjah ka chaand dekh lo aur tum mein se koyi shakhs Qurbani karne ka irada rakhta ho to woh apne Baalon aur nakhuno ko (na kaate) apne haal par rehne de.”

📕 Sahih Muslim: 1977

© Ummat-e-Nabi.com

Previous Post Next Post