Islamic Quiz 100

Islamic Quiz 100 : Kaunsi Cheez Jannat me Jaane ki Zyada Wajah Banegi?

Kaunsi Cheez Jannat me Jaane ki Zyada Wajah Banegi?

Get Answer

Please Wait
Your Answer is loading

Sahih Jawab hai: option (D)

Allah ka Darr aur Acche Akhlaq

Daleel :

۞ Nabi-e-Kareem (ﷺ) se Is Cheez ke Baare mein Sawaal kiya Gaya jo Logon ko Bakasrat Jannat mein Dakhil karegi toh Aap (ﷺ) ne farmaya "Allah Ka Darr aur Acche Aqhlaaq."

📕 Jame Tirmizi 2004

© Quiz.Ummat-e-Nabi.com

Previous Post Next Post