Islamic Quiz 103

Islamic Quiz 103 : Qayamat ke Din Momin ka Meezan (Tarazu ) me Sab se Wazandar Amal Kaunsa Hoga?

Qayamat ke Din Momin ka Meezan (Tarazu ) me Sab se Wazandar Amal Kaunsa Hoga?

Get Answer

Please Wait
Your Answer is loading

Sahih Jawab hai: option (D)

Acche Akhlaq

Daleel :

۞ Nabi-e-Kareem (ﷺ) ka Farman Hain:

"Qayamath ke Din Momin ke Meezan Mein Akhlaq-e-Hasna se Bhari Koi Cheez Nahi Hogi."

📕 Jame Tirmizi 2002

© Quiz.Ummat-e-Nabi.com

Previous Post Next Post