Islamic Quiz 88

Islamic Quiz 88 : Insan ke Jism me Wo Kaunsi Cheez hai Jiske Accha Rehne par Saara Jism Accha Rehta hai aur Jiske Kharab hone par saara Jism Kharab hojata hai?

Insan ke Jism me Wo Kaunsi Cheez hai Jiske Accha Rehne par Saara Jism Accha Rehta hai aur Jiske Kharab hone par saara Jism Kharab hojata hai?

Get Answer

Please Wait
Your Answer is loading

Sahih Jawab hai: option B. Dil

Daleel :

Nabi-e-Kareem (ﷺ) ka farman hain:

"Ibne Adam ke Andar Ek Tukda hain, agar wo Durust rahe toh Saara Jism Durust rehta hain aur jab wo Kharab hota hain toh Saara Jism Kharab hojata hain, Khabardar! Wo Dil hain."

📕 Al Silsila Tus Sahiha 3653

© Quiz.Ummat-e-Nabi.com

Previous Post Next Post