Islamic Quiz 94

Islamic Quiz 94 : Qayamat ki Sabse Pehli aur Badi Nishani kya hai?

Qayamat ki Sabse Pehli aur Badi Nishani kya hai?

Get Answer

Please Wait
Your Answer is loading

Sahih Jawab hai: option (D)
Suraj Ka Maghrib se Tuloo Hona

Daleel :

۞ Nabi-e-Kareem (ﷺ) ka farman hain:

"Qayamat ki Sab se Pehli badi Nishani Suraj ka Maghrib se Tuloo hona hain."

📕 Al Silsila Tus Sahiha 2574

© Quiz.Ummat-e-Nabi.com

Previous Post Next Post