Islamic Quiz 97

Islamic Quiz 97 : Wo Kaun hain jo Apne pait me Ghataghat Jahannum ki Aag bhar rahe hain?

Wo Kaun hain jo Apne pait me Ghataghat Jahannum ki Aag bhar rahe hain?

Get Answer

Please Wait
Your Answer is loading

Sahih Jawab hai: option (D)

Sone aur Chandi ke Bartan me Peene wale

Daleel :

۞ Hadees: Nabi-e-Kareem (ﷺ) ka farman hain:

"Jo Shaqs Sone ya Chandi ke Bartan me Peeta hain Wo Apne pait me Ghataghat Jahannum ki Aag bhar raha hain."

📕 Sahih Muslim 5387

© Quiz.Ummat-e-Nabi.com

Previous Post Next Post