Islamic Quiz 130

Islamic Quiz 130 : Allah Subhanahu Qayamat ke din Inme se kis Ka chehra dozakh se Mehfuz rakhega?
Islamic Quiz 130 : Allah Subhanahu Qayamat ke din Inme se kis Ka chehra dozakh se Mehfuz rakhega?

Allah Subhanahu Qayamat ke din Inme se kis Ka chehra dozakh se Mehfuz rakhega?

Get Answer

Please Wait
Your Answer is loading

Sahih Jawab hai: option ( C )

Musalman ki Izzat ki hifazat karnewala

Daleel :

Hadith: RasoolAllah (ﷺ) ne farmaya :

Jo Shaks apne Bhai ki Izzat ( Uske gair mojudgi main) bachaye Allah Subhanahu Qayamat ke din Uske Chehre ko Dozakh se bachaega.”

📕 Jamia Tirmaizi Jild 2 , 1931

© Quiz.Ummat-e-Nabi.com

© Islamic Quiz. All rights reserved. Distributed by ASThemesWorld