Islamic Quiz 132

Kounsa azkar kehne se ye farmaya gaya hain ke bande ko jo diya gaya hain wo us cheez se Afzal hai jo usne liya hain?
Islamic Quiz 132 : Kounsa azkar kehne se ye farmaya gaya hain ke bande ko jo diya gaya hain wo us cheez se Afzal hai jo usne liya hain?

Kounsa azkar kehne se ye farmaya gaya hain ke bande ko jo diya gaya hain wo us cheez se Afzal hai jo usne liya hain?

Get Answer

Please Wait
Your Answer is loading

Sahih Jawab hai: option ( C )

Alhamdullilah

Daleel :

Hadith: Alhmudulillah kehne ki fazilat

RasoolAllah (ﷺ) ne farmaya :

“Jab Allah Subhanahu apne bande per koi Neimat nazil farmata hain aur wo ‘Allhumdullilah‘ (Tamam tarifein Allah ke liye hain) kehta hain tou usne jo diya wo us cheez se afzal hain jo usne liya.

📕 Sunan e Ibn e Majah Hadees:3805-Sahih

© Quiz.Ummat-e-Nabi.com

© Islamic Quiz. All rights reserved. Distributed by ASThemesWorld