Islamic Quiz 75

Islamic Quiz 75 : Qurbani ka amal kis Ummat ke liye Allah ne ata kiya?

Qurbani ka amal kis Ummat ke liye Allah ne ata kiya?

Get Answer

Please Wait
Your Answer is loading

Sahih Jawab hai: option D). Har Ummat

Qurbani ka amal Allah Taala ne Har Ummat ke liye ata kiya.

Daleel :

۞ Allah Ta'ala Quraan-e-Majid me farmata hai:

“Humne Har Ummat ke liye Qurbani ka din tay kiya hai. Taaki Allah ne jo janwar unhe bataure Rizq diye hai unhe Allah ka naam le kar Zibah kare.”

📕 Surah Al-Hajj 22:34

Ibne Al Jauzi (R.H) farmate hai ke:
Is Aayat ka Matlab ye hai ke Qurbani karna sirf is Ummat ki khususiyat nahi balki Allah ka Naam lekar Qurbani karna pahli ummato me bhi paya gaya hai. [ 📕 Tafseer Zadul maseer li ibne jauzi ]

© Ummat-e-Nabi.com

Previous Post Next Post