Islamic Quiz 78

Islamic Quiz 78 : Youm-e-Nahar Kounse din ko kehte hai?

Youm-e-Nahar Kounse din ko kehte hai?

Get Answer

Please Wait
Your Answer is loading

Sahih Jawab hai: option C). 10 Zil Hijjah

Daleel :

Yaum un Nahar yaani Zibah ka Din 10 Zil Hijjah ko kaha jata hai.

Yaum un Nahar ke baare me tafseeli jankari ke liye dekhe:
Hajj ke 10 dino ke Aamal

© Ummat-e-Nabi.com

Previous Post Next Post