Islamic Quiz 79

Islamic Quiz 79 : 9 Zil Hajj ke Fazr se 13 Zil Hajj ki Asr tak ke arse ko kya hai?

9 Zil Hajj ke Fazr se 13 Zil Hajj ki Asr tak ke arse ko kya hai?

Get Answer

Please Wait
Your Answer is loading

Sahih Jawab hai: option C). Ayyam e Tashreeq

Daleel :

9 Zil Hajj ke FAJR se 13 Zil Hajj ki ASR tak ke ayyaam , ayyaam e Tashreeq kehlaate hai.

In dino mein har Farz Namaz baa Jamaat padhne ke baad Takbeer e Tashreeq padhi jaati hai.

👉 TAKBEER E TASHREEQ YE HAI:

اللّهُ أكبر اللّهُ أكبر اللّهُ أكبر لا إلَهَ الا اللّه واللّهُ أكبر اللّهُ اكبر ولِلّه الحمدَ

ALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR LA-ILAHA ILLALLAH WALLAHU AKBAR ALLAHU AKBAR WA-LIL-LAHIL HAMD

Allah bohot bada hai, Allah bohot bada hai, Allah ke Alawa koi mabood barhaq nahi.
Allah bohot bada hai, Allah boot bada hai, Allah hi ki tareefaat hai.

Zilhijjah ke bare me tafseeli jankari ke liye dekhe:
Hajj ke 10 dino ke Aamal

© Ummat-e-Nabi.com

Previous Post Next Post