Islamic Quiz 80

Islamic Quiz 80 : Qayamat ke din sabse pahle jo muamla hazir kiya jayega wo kin ka hoga?

Qayamat ke din sabse pahle jo muamla hazir kiya jayega wo kin ka hoga?

Get Answer

Please Wait
Your Answer is loading

Sahih Jawab hai: option C). Padosi

Daleel :

۞ Hadees: Allah ke Rasool ﷺ ne farmaya:

“Qayamat ke din sabse pahle do padosiyo ka muqaddama pesh hoga.”

📕 Mishkat ul Masabeeh : 5000-Sahih

© Quiz.Ummat-e-Nabi.com

Previous Post Next Post