Islamic Quiz 119

Islamic Quiz 119 : inmein se Zakat(Sadqa) Al Fitr kin par farz hai ?

inmein se Zakat(Sadqa) Al Fitr kin par farz hai ?

Get Answer

Please Wait
Your Answer is loading

Sahih Jawab hai: option ( D )

Sabhi Musalman Mard, Aurat aur chote aur bade par

Daleel :

Abdullah bin Umar (R.A) se riwayat hai ki :

RasoolAllah (Sallallahu Alaihi Wasallam) ne Zakat-ul-Fitra ek sa khajur ya ek sa jou (barley ) (One Sa’ = 3 Kilograms approx) farz qarar di hai jo Ghulam, Aazad, Mard , Aurat chotey aur badey tamam musalmano par farz hai aur Aap Sallallahu Alaihi Wasallam ne ye hukm diya hai ki Namaz (Eid) ke liye jane se pahle ye Sadqa Ada kar diya jaye.

📕 Sahih Bukhari , Vol2, 1503

© Quiz.Ummat-e-Nabi.com

Previous Post Next Post