Islamic Quiz 120

Islamic Quiz 120 : Kis Raat Jibrail (A.S) aur Farishte Allah ke Hukm se Zameen par Utarte hai?

Kis Raat Jibrail (A.S) aur Farishte Allah ke Hukm se Zameen par Utarte hai?

Get Answer

Please Wait
Your Answer is loading

Sahih Jawab hai: option ( A )

Shab-e-Qadr

Daleel :

Allah Taala Quran-e-Majid me farmata hai:

“Aur Aapko kya Maloom ki Shab-e-Qadr kya hai Shab-e-Qadr Hazaar Mahino se behtar hai iss me Farishte aur Rooh-ul-Ameen (Jibreel Alaihis Salam) Nazeel hotey hain Apne Rab ke Hukm se har Kaam par wo Subah Roshan hone tak Salamati ki raat hai.”

📕 Al-Quran; Surah Al Qadr 97

© Quiz.Ummat-e-Nabi.com

Previous Post Next Post