Islamic Quiz 121

Islamic Quiz 121 : Allah ne RasoolAllah (ﷺ) se Shab-e-Qadr ke Maloom hone ka Ilm kis Wajah se Utha liya?

Allah ne RasoolAllah (ﷺ) se Shab-e-Qadr ke Maloom hone ka Ilm kis Wajah se Utha liya?

Get Answer

Please Wait
Your Answer is loading

Sahih Jawab hai: option ( B )

2 Musalmano ke Aapasi Jhagde ki Wajah Se

Daleel :

۞ Hadees: Abada Bin Samit (R.A) riwayat hai ki RasoolAllah (ﷺ) Hume Shab e Qadr ki khabar dene ke liye tashreef la rahe they ki 2 musalman aapas me jhagda karne lage is par Aap (ﷺ) ne farmaya ki:

“Main aaya tha ki tumhe Shab e Qadr bata du lekin fula Fula ne apas mein jhagda kar liya pas Iska Ilm uthaliya gaya aur ummeed yahi hai ki tumhare haq mein yahi behtar hoga pas ab tum uski talash aakhri ashra ki 9 ya 7 ya 5 ki raato mein kiya karo.”

📕 Sahih Bukhari 2023

© Quiz.Ummat-e-Nabi.com

Previous Post Next Post