Islamic Quiz 102

Islamic Quiz 102 : Kiski Misaal Rassi Se Bandhe Hue Oont ke Malik ke Jaisi hain agar Wo Iski Nigrani Rakhega Toh Usey Rok Sakega Warna Rassi Tudwa Kar Bhaag Jayega?

Kiski Misaal Rassi se Bandhe Hue Oont ke Malik ke Jaisi hain agar Wo Iski Nigrani Rakhega Toh Usey Rok Sakega Warna Rassi Tudwa Kar Bhaag Jayega?

Get Answer

Please Wait
Your Answer is loading

Sahih Jawab hai: option (D)

Hafiz-e-Quran

Daleel :

۞ Nabi-e-Kareem (ﷺ) ka Farman Hain:

Hafiz-e-Quran ki Misaal Rassi se Bandhe Hue Oont Ke Malik Ke Jaisi Hain aur Wo Uski Nigraani Rakhega Toh Usey Rok Sakega Warna Wo Rassi Tudwa Kar Bhaag Jayega.

📕 Sahih Bukhari 5031

© Quiz.Ummat-e-Nabi.com

Previous Post Next Post