Islamic Quiz 116

Islamic Quiz 116 : Shab e Qadr ko Quran mein kis se behtar kaha gaya hai?

Shab e Qadr ko Quran mein kis se behtar kaha gaya hai?

Get Answer

Please Wait
Your Answer is loading

Sahih Jawab hai: option (A)

1000 Mahina

Daleel :

۞ Allah Rabbul Izzat Quran e Kareem me farmata hai:

“Aur Aapko kya Maloom ki Shab-e-Qadr kya hai Shab-e-Qadr Hazaar Mahino se behtar hai iss me Farishte aur Rooh-ul-Ameen (Jibreel Alaihis Salam) Nazeel hotey hain Apne Rab ke Hukm se har Kaam par wo Subah Roshan hone tak Salamati ki raat hai.”

📕 Al-Quran; Surah Al Qadr 97

© Quiz.Ummat-e-Nabi.com

Previous Post Next Post