Islamic Quiz 117

Islamic Quiz 117 : Sadqa e Fitr kab ada kiya jaye?

Sadqa e Fitr kab ada kiya jaye?

Get Answer

Please Wait
Your Answer is loading

Sahih Jawab hai: option ( A )

Eid ki Namaz se Pehle

Daleel :

Ibn Abbas (R.A) se riwayat hai ke Allah ke Rasool (ﷺ) ne farmaya:

❝Jisne Namaz-e-Eid se pehle Sadqa-e-Fitr ada kiya uska Sadqa maqbool hua, aur jo namaz ke baad ada kare to aam Sadqe mein se ek Sadqa hai.❞

📕 Sunan Ibn Majah 1827-Hasan

© Quiz.Ummat-e-Nabi.com

Previous Post Next Post