Islamic Quiz 133

Islamic Quiz 133 : Wo kya hain jo kuch log ussey durust karenge jaise teer ko durust kiya jata hain kuyke wo iski jaza duniya mein hi chahenge?
Islamic Quiz 133 : Wo kya hain jo kuch log ussey durust karenge jaise teer ko durust kiya jata hain kuyke wo iski jaza duniya mein hi chahenge?

Wo kya hain jo kuch log ussey durust karenge jaise teer ko durust kiya jata hain kuyke wo iski jaza duniya mein hi chahenge?

Get Answer

Please Wait
Your Answer is loading

Sahih Jawab hai: option ( D )

Quran

Daleel :

Hadees: Jabir (R.A) bayan karte hain,

RasoolAllah (ﷺ) hamarey paas tashreef laaye to hum *Quran* padh rahe they aur hum mein Arabi aur ajmi bhi they,

Aap (ﷺ) ne farmaya padho sab theek hain anqareeb aisey log aayenge jo usse is terhan (mubaligha ke saath) durust karenge jaisay teer durust kiya jata hain.

wo duniya mein he jaza chahainge aur usse aakhirat taq muakkhir nahi karenge. (yaani wo talabb duniya ke liye padhenge)

📕 Mishkat ul Masabeeh Hadees: 2206-Sahih

© Quiz.Ummat-e-Nabi.com

© Islamic Quiz. All rights reserved. Distributed by ASThemesWorld