Islamic Quiz 107

Islamic Quiz 107 : Wo Kounsi Raat hai jab Allah Ta’ala Aasmani dunia par nuzul kar farmata hai “koi hai mangne wala jisko mai ata karu?”

Wo Kounsi Raat hai jab Allah Ta’ala Aasmani dunia par nuzul kar farmata hai “koi hai mangne wala jisko mai ata karu?”

Get Answer

Please Wait
Your Answer is loading

Sahih Jawab hai: option (D)

Har Raat

Daleel :

۞ Nabi-e-Kareem (ﷺ) ka Farman Hain:

“Allah Subhanhu Ta’ala har din aakhri Raat ke pehar me sama dunia per aata hai aur yeh ailan karta hai ke ‘koun hai jo mujhe pukare phir me uski dua ko qabool karu, kaun hai jo mujhse sawal kare aur me usey doo, kaun hai jo mujh se maghfirat talab kare aur phir me uski maghfirat kardoon.”

📕 Sahih Bukhari 6321

© Quiz.Ummat-e-Nabi.com

Previous Post Next Post