Islamic Quiz 128

Islamic Quiz 128 : Jab Azan suno aur ye alfaz aaye Hayya Al-As-Salah to in me se kya kehna chahiye

Jab Azan suno aur ye alfaz aaye "Hayya Al-As-Salah" to in me se kya kehna chahiye?

Get Answer

Please Wait
Your Answer is loading

Sahih Jawab hai: option ( D )

La hawla wala quwata illa billah

Daleel :

۞ Hadees: Jab muaazin ne *”Hayya Al-As-Salah”* kaha to,

Hazrate Muawiya (R.A) ne *“La hawla wala quwata illa billah”* (Allah ki madad ke bagair gunah se bachne ki taqat aur Neki karne ki quwwat nahi) kaha aur kehne lage ke hum ne Nabi Kareem (ﷺ) se aisa he kehte suna hain.

📕 Sahih Bukhari 613

© Quiz.Ummat-e-Nabi.com

Previous Post Next Post